Studiet i rettsvitenskap startet opp på UiA høsten 2011 med 65 studenter. Høsten 2012 ble nærmere 70 tatt inn.

Torgeir Overøye og Thale Thuen-Paulsen tilhører det første kullet og er nå i full gang med andreåret sitt.

— Universitetet har fulgt oss veldig godt opp hele tiden, sier de to studentene. Han er leder for jusstudentenes linjeforening Justitius, hun økonomiansvarlig og tillitsvalgt for det som nå er blitt andreårskullet.

Universitetet i Agder utdanner altså jurister, men har ikke hele løpet til femårig master. Vi går rett på det sentrale spørsmålet:

Hvordan komme seg videre fra den treårige bachelorgraden fra UiA til en fullverdig, femårig masterutdanning i rettsvitenskap – som trengs for å bli eksempelvis advokat?

Spørsmålet går til to nøkkelpersoner for UiAs ferske bachelorutdanningen i rettsvitenskap, juss i dagligtale; professor Jan Inge Jenssen, som også leder Institutt for økonomi, og universitetslektor og seksjonsleder Terje Abusland.

Fra bachelor til master

— Vi samarbeider tett med Universitetet i Bergen. De godtar vår bachelorgrad som om det var deres egen. Men for å gå videre til master, må man søke opptak i Bergen i konkurranse med alle andre som søker juss der, og som normalt skal begynne fra bunnen av. Kommer man inn, hopper man imidlertid rett opp til de to siste årene, fordi de tre første allerede er unnagjort i Kristiansand, forklarer Jenssen og Abusland.

Stor poengforskjell

TRIVES OG VIL VIDERE: Torgeir Overøye og Thale Thuen-Paulsen inngår i UiAs første kull av jusstudenter. Og de akter å skaffe seg mastergraden, selv om de "bare" kan ta bachelor i Kristiansand. Foto: Rune Øidne Reinertsen

For å komme inn på bachelorstudiet ved UiA høsten 2012, trengtes minimum 47,4 poeng rett fra videregående. Med tilleggspoeng var tallet 52,4. (Til sammenligning: For å komme inn på "ordinær kvote" på rettsvitenskap i Bergen samme høst, var grensen 55,6 poeng.)I Bergen gir en bachelorgrad fra UiA liten uttelling poengmessig for den som søker på juss. Annen høyere utdanning, godkjent folkehøyskole og/eller militærtjeneste gir ikke i noe tilfelle mer enn to ekstrapoeng totalt. I tillegg kommer eventuelt alderspoeng, som man får to av hvert år man "venter", dog ikke flere enn åtte.

Bedre å forbedre karakterer?

Som det bemerkes uoffisielt fra UiAs opptakskontor: "Begynner du på juss her og vil videre på master i Bergen, er det beste å bruke tiden til også å forbedre karakterene fra videregående". Dessuten er det jo sånn at man kan søke i Bergen før bachelor i Kristiansand er unnagjort. Det er fullt mulig å søke etter bare ett eller to år ved UiA; inntaksgrensen i Bergen varierer jo fra år til år.

Instituttleder Jenssen er kjent med alt dette, men bemerker:

— Vi etablerte det treårige studiet i rettsvitenskap fordi det utgjør et flott, faglig innslag i en økonomisk/administrativ eller offentlig/administrativ utdanning. Dessuten er en treårig jussutdanning en god kvalifikasjon i seg selv, blant annet for dem som søker jobber i forvaltningen.

Sikter mot mastergrad

Torgeir og Thale forklarer hvorfor de begynte i Kristiansand:

— Det var litt tilfeldig. Vi kjente den hyggelige studiebyen Kristiansand fra før og hadde litt for svake karakterer til å komme inn i Bergen eller Oslo. Studiet her inngikk ikke i samordnet opptak for studieåret 2011/2012, men vi fikk god informasjon av Trygve Bjerkås. (UiAs fremste drivkraft i oppbyggingen av jusstudiet, red.anm.)- Hva gjør dere når bachelorgraden er avlagt?

— Vi skal videre; det skal vi få til. Inntrykket er at UiA sikter mot en full masterutdanning. Den er neppe klar til vi tar bachelor, men kanskje vi jobber et år eller to inntil den er på plass. Eller vi skaffer oss bedre karakterer på videregående-vitnemålet – enten parallelt med studiene eller på et "friår" om nødvendig – og søker oss inn i Bergen.

— Så dere ser ikke en juss-bachelor som del av en økonomisk/administrativ mastergrad?

— Kanskje andre gjør det, men ikke vi. Ellers er jo UiA kjent for god siviløkonomutdanning, så universitetet bør absolutt skaffe seg en fullverdig jussutdanning også. De to vil supplere hverandre.