• HER BEGYNNER DE: Styringsgruppen for ny bompengeordning, med mulig rushtidsavgift, begynte sitt arbeid tirsdag. Leder for gruppa er Kristiansand-ordfører Arvid Grundekjøn. På andre siden av bordet: Vennesla-ordfører Torhild Bransdal, fylkesordfører Terje Damman, fykesrådmann Tine Sundtoft og rådmann i Kristiansand Tor Sommerseth. Helt til venstre med ryggen til, samferdselsplanlegger Finn Aasmund Hobbesland. FOTO: Lars Hoen

De bestemmer – du betaler

På selveste bursdagen sin ble Arvid Grundekjøn leder for gruppa som skal finne ut hvordan fremtidens bompengesystem skal være i Kristiansand.