• BESTEFARS: Halvor Rismyhr må bruke mange hatter i sitt politiske virke. Disse hattene har tilhørt Rismyhrs bestefar. I følge Rismyhr ligger hattevalg i slektsblodet. FOTO: Helge Corneliussen

En mann med flere hatter

To av tre medlemmer i eiendomsskattenemda trakk seg i protest. Rismyhr ble sittende.