• VURDERER NYE PRISER: I dag betaler de fleste av distriktets privatbilister 10,50 kroner ved bompassering her på Vesterveien vest for Kristiansand, etter at 50 prosent rabatt er fratrukket. Hva de nye satsene vil bli er ikke anslått, men i Trondheim koster det dobbel pris, 16 kroner, å passere i morgen- og ettermiddagsrushet med autopassbrikke, åtte kroner ellers i døgnet. FOTO: Lars Hoen

Dobbel pris om morgenen?

For å løse rushtidsfloken kan Kristiansand velge å innføre tidsdifferensiert bompengeinnkreving – for eksempel dobbel pris i tidsrommet 07.00–09.00.