• Innføringen av rushtidsavgift i Kristiansand har gitt en nedgang i trafikken på ni prosent i rushtiden. Målingen er gjennomført i bommene, og det er usikkert hvor mange som har begynt å ta andre veier for å slippe unna avgiften. Neste steg for Statens vegvesen blir å foreta målinger på småveiene også. FOTO: Kjartan Bjelland

Kraftig nedgang i rushtrafikken

Rushtidsavgiften har ført til en markant nedgang i rushtidstrafikken og kraftig vekst i busstrafikken til nå i år. I november lot en av ti bilen stå hjemme.