• VILLE ROSE TEATERET: Foran f.v. Irene Teigen (divaen Sofie) og Helene Søyland (enkefru Constance). Bak f.v. Christina Pedersen (pensjonert skipper Tønnes), Sara Ellingsen (tantebarnet Synne), Torje Stray (dyrevennen Arthur), Karl Sindre Baath Engelstad (snushanen Jens Monn) og Torgny Solheim (Johannes Gråmann).

Komisk på Rosegården

Teatergruppa "Ville Rose Teateret" setter opp den litt absurde komedien "Eureka Eureka" på Rosegården Teaterhus fra 1. til 5. mai.