• NY RUNDE: Stortinget valgte å si nei til at Birkenes og tre andre kommuner fikk bytte fylke. Ordfører i Birkenes, Arild Windsland (H), er skuffet over at hans eget parti sa nei til fylkesbytte. Nå håper han Høyre vil fjerne hele fylkeskommunen hvis de kommer i regjering. FOTO: Jon Anders Skau

Ut mot sine egne

Birkenes-ordfører, Arild Windsland (H), er skremt over hvordan sentrale politikere behandler folkeviljen i de fire kommunene som ville bytte fylke. Han sparer ikke egne partifeller.