• INNGANGSPARTI: Én etasje under Torvet stiller man seg utenfor heisen og venter på at bilen skal komme opp. ILLUSTRASJON: P-PLAN

Kan få unikt p-hus på Torvet

I dag reiser politikere og kommunetopper fra Kristiansand til København – og kan vende hjem til Torvet med et automatisk parkeringsanlegg i «kofferten».