• FÅR PRIS: Lillesand kommune er en av fire norsk kommuner som mottar pris for åpenhet og lokaldemokrati. FOTO: Kjartan Bjelland

Lillesand best på lokaldemokrati

Nok en gang mottar Lillesand kommune pris for åpenhet og godt lokaldemokrati.