Vil ha nasjonalt pilotprosjekt etter flere år med ekstremvær