Sørlandet sykehus har tatt bilder fra innsiden. Her er Pernille Jensen avbildet ved isolatet, som skal brukes til alvorlig syke pasienter med koronavirus. Sørlandet sykehus har tatt bilder fra innsiden. Her er Pernille Jensen avbildet ved isolatet, som skal brukes til alvorlig syke pasienter med koronavirus. Foto: SSHF

Venter smitte­topp i mai: – Vi er i rute, vi er ikke helt i havn