Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) mener at de økonomiske problemene i kommunen skyldes store investeringer før sammenslåing, manglende overføringer fra staten og koronakrisen. Kommuneøkonomien var tema på bystyrets møte onsdag. I bakgrunnen: kommunedirektør Camilla Dunsæd og varaordfører Erik Rostoft (FL). Ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) mener at de økonomiske problemene i kommunen skyldes store investeringer før sammenslåing, manglende overføringer fra staten og koronakrisen. Kommuneøkonomien var tema på bystyrets møte onsdag. I bakgrunnen: kommunedirektør Camilla Dunsæd og varaordfører Erik Rostoft (FL). Foto: Kjetil Reite

Nå merkes resultatet av sammenslåingen