Fireåring fikk i seg cannabis og havnet på sykehus