KrF er delt om Kunstsilo og gruppeleder Rune Andre Sørtveit Frustøl (th) er i dette spørsmålet mest enig med Steinar Bergstøl Andersen og Christian Eikeland (begge Frp). I bakgrunnen står fungerende fylkesordfører Tore Askildsen. KrF er delt om Kunstsilo og gruppeleder Rune Andre Sørtveit Frustøl (th) er i dette spørsmålet mest enig med Steinar Bergstøl Andersen og Christian Eikeland (begge Frp). I bakgrunnen står fungerende fylkesordfører Tore Askildsen. Foto: Kjetil Reite

Går mot flertall for Kunstsilo