• Kun Arbeiderparti-representantene Steinar Fredriksen og Geir Wehus stemte mot å doble møtegodtgjørelsen. FOTO: Kjetil Nygaard

Her dobler kommunestyret sin egen godtgjørelse

Det siste kommunestyrerepresentantene foretok seg i denne perioden var å doble sin egen møtegodtgjørelse.