Lokalt

Vil ikke si hva han vil stemme

Agder Frps stortingsrepresentanter Gisle Meininger Saudland og Åshild Bruun-Gundersen i et møte på Sørlandsbenken i 2018. Bruun-Gundersen har ivret for en liberalisering av bioteknologiloven, men det er per i dag usikkert hvor mange i egen stortingsgruppe som støtter henne. Foto: Siv Dolmen