Det er etablert to nye rundkjøringer, ny gang- og sykkelveibro og 110 pendlerparkeringsplasser i det nye Håneskrysset. Det er etablert to nye rundkjøringer, ny gang- og sykkelveibro og 110 pendlerparkeringsplasser i det nye Håneskrysset. Foto: Jim Rune Bjorvand

E 18-trafikkmaskin til over 200 mill. så godt som ferdig