foto
Her på kaia på Gismerøya i Mandal ligger Rosenvoll, rekebåten til Lennart Danielsen. Det er frustrerende dager etter at to rekefelt er stengt av – og nå er også torskefelt lukket. Foto: Jarle R. Martinsen

Krevende tid for rekefiskeren