• Her på kaia på Gismerøya i Mandal ligger Rosenvoll, rekebåten til Lennart Danielsen. Det er frustrerende dager etter at to rekefelt er stengt av – og nå er også torskefelt lukket. FOTO: Jarle R. Martinsen

Krevende tid for rekefiskeren

Krisen innen reke- og torskefisket på Sørlandet rammer enkeltfiskere og mottakene på land. En rekke felt langs kysten er nå stengt.