• Dagens drosjesentral bygges på med en ekstra etasje og tilbygg – hvis menigheten får sin vilje. Men kommunen er kritisk til bygningsvolumet. FOTO: Alpha Arkitekter

Planlegger de første møtene før jul

Allerede i desember kan Ahmadiyya-menigheten innkalle til møter på Tinnheia. Men byggestart for moskeen blir ikke før neste år.