Flekke­røytun­nelen holder døgnåpent fra jul til nyttår

foto