– Blinker varsellampen i bilen tar vi turen til verksted. Når hudens varsellamper lyser tror vi det går over av seg selv.