• Vidar Kleppe (f.v.) i Demokratene vil ha et eget mobbeombud i Vest-Agder. Sally Vennesland, Høyre er i tvil, mens Tore Askildsen i KrF (t.h.) støtter Kleppes forslag.

KrF vil ha mobbeombud

Kristelig Folkeparti har snudd, og støtter forslaget om å opprette et mobbeombud for Vest-Agder.