• Lærerne Oddvar Sodefjed (t.v.) og Odd Fredrik Jølstad ved Vigvoll skole mener etterutdanningen som de tar ved UiA ikke vil komme elevene deres til gode. FOTO: Torbjørn Witzøe

Lærere slakter videreutdanning

Lærere som tar videreutdanning ved UiA opplever studiene som høytsvevende og lite relevante. Instituttledelsen stiller spørsmål ved lærernes motivasjon for å ta videreutdanning.