Har trolig funnet årsaken

Sprekken på Tangen Ytterst oppsto sannsynligvis som følge av at spuntveggen rundt byggegropa ga etter. Men NRK-bygget skal ikke være påført skader av betydning.