Tror på ny motorvei i 2018

Veivesenet, ordførere og stortingsrepresentanter tror det kan kjøre biler på ny firefelts E18 fra Tvedestrand til Arendal om fire og et halvt år.