• Her har Jack Andersen trådt til side mens hans habilitet vurderes. Det var rådmann Kim Høyer Holum (ytterst til høyre i bildet) som reiste spørsmålet om Andersens habilitet. FOTO: Janne Birgitte Prestvold

Habilitetskrangel i formannskapet

Politiker Jack Andersen (H) ble kraftig provosert av at rådmannen reiste spørsmål om hans habilitet i saken om de psykisk utviklingshemmede brødrene i Søgne.