• Natalie Rekedal Holbrook og Silje Aarrestad på Kristiansand Katedralskole Gimle, merker godt prestasjonspresset og jobber hardt for å få gode karakterer på skolen. FOTO: Inger Marie Lien

- Før ble du stemplet som nerd, nå er det status å gjøre det bra

Mange unge merker karakterpresset, noe de mener går utover det sosiale og fritid.