• Nito-tillitsvalgt Ronny Bryne mener NOV ikke kan leve med rammene kommunen legger opp til på Støodden. - Å etablere seg med 460 parkeringsplasser tror jeg er en risiko ledelsen ikke vil ta, sier Bryne, som har arbeidssted på Kjøita i Kristiansand. Hans forbund har rundt 200 medlemmer fra NOV i Kristiansand. FOTO: Torstein Øen

Parkeringstrøbbel kan velte Støodden-planer

Tillitsvalgte mener det er uholdbart at 1700 NOV-ansatte skal dele på 460 parkeringsplasser ved Sørlandets største kontorbygg – og får støtte av toppsjefen.