• Akmal Ali (t.h.) sammen med sin advokat Frank I. Hind.

Imam beklager å ha fornærmet islamkritiker

Imam Akmal Ali fastholder at Arne Tumyr og SIAN oppfører seg rasistisk. Men han beklager dersom han har fornærmet islamkritikeren personlig.