Fem rogalendinger på folkehøgskoleturen i Kenya

Fem av de 20 elevene fra Valdres Folkehøgskule som er i Kenya, er fra Rogaland. Det er ennå ikke kjent om noen av dem satt i ulykkesbussen.