• Patricia Hartmann, leder for handels- og servicenæringen, forventer at medlemmenes krav om bedre tilgjengelighet nå blir innfridd. Turistsjef Erling Løfsnes og Jenny Eriksen fra turistkontoret inviterte næringslivet til debatt tirsdag. FOTO: Roar Greipsland

Venter på handling

Handels— og servicenæringen forventer at gode ideer om synlighet og vertskap for turistkontoret i Mandal blir gjennomført.