• I beitesesongen krysser disse kuene fylkesveg 402 hver dag. Statens vegvesen har foreslått et trafikklys, men politikerne ønsker en undergang som også kan benyttes av folk. Onsdag fastholdt bystyret at undergangen skal bygges i forbindelse med gang- og sykkelstien til Birkenes. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Fastholder krav om ku-tunnel

Bystyret i Lillesand krever at det lages tunnel for folk og fe på Eigeland og mener staten bør ta regningen.