Høyteknologi i fjøset

En robot melker kyrne døgnet rundt, fôringen skjer automatisk og en egen maskin får vekk kumøkka. Bondeyrket er ikke som det en gang var.