• Når Kristiansand nå skal ut og kjøpe omsorgsplasser for personer som sliter med rus, vil det være lettere for kristne å misjonere overfor brukere som ikke ønsker det. Det mener Rasha Abdallah (SV) som sammen med Ap har gått imot å konkurranseutsette deler av rusomsorgen. De har også gått imot å forandre kriteriene for hvem som skal kunne tilby rusomsorg. FOTO: Kjetil Reite

Frykter religiøst press i rusomsorgen

Rasha Abdallah (SV) mener mennesker som får en plass i rusomsorgen i Kristiansand nå risikerer å bli utsatt for religiøst press.