• Kirsten Lindeberg ønsker å fortsette som politimester i Agder politidistrikt når åremålet går ut til sommeren. FOTO: Lars Hoen

Lindeberg vil fortsette som politimester

Åremålet til politimesteren i Agder, Kirsten Lindeberg, går ut til sommeren. Politimesteren vil gjerne fortsette i stillingen som sjef for ordensmakten i Agderfylkene.