Kaos ga telefonstorm

Telefonlinjene lyste rødt hos forsikringsselskapene etter forsinkelsen med hurtigferja «Master Cat» — på årets verste reise-skadedag.