• FORNØYD: Fylkesarbeidssjef i Aust-Agder, Øivind Svensen, er glad for at flere arbeidsledige i fylket har fått jobb det siste året. FOTO: KJARTAN BJELLAND

Arbeidsledigheten går ned

Med unntak av Rogaland er Aust-Agder det fylket i landet hvor arbeidsledigheten stuper mest.