Rasisme: 9. november 1938 var starten på nazi-Tysklands jødeforfølgelse, og blir kalt krystallnatten. «Krystallnatten» fikk navnet etter de tusenvis av glasskår som ble liggende igjen etter nazistenes herjinger. La oss aldri glemme hva som kan skje når rasisme, hat og intoleranse blir satt i system.Vi markerte 9. november årsdagen for krystallnatten. Da er det viktig både å markere avsky mot nazistenes forbrytelser, vise vår respekt for det jødiske folk, og minnes ofrene for ugjerningene. Men vel så viktig er det å synliggjøre vår motstand mot dagens rasisme, hat og intoleranse i all sin bredde. Uansett bakenforliggende ideologier eller mangel på sådan.Rasisme kan bare bekjempes ved at vi alle, også regjeringen, engasjerer oss. Regjeringen har derfor bedt politiet prioritere etterforskning av hatkriminalitet. Denne kriminaliteten skal registreres særskilt, slik at vi får en oversikt over omfanget. Resultatet skal brukes for å vurdere lovendringer på området. Politiet kan bidra med å etterforske og iretteføre straffbare forhold, men vi kan alle bidra ved å ta opp temaet på arbeidsplasser og i hjemmet ved å gå i dialog med alle rasistiske uttalelser og vise at vi har en klar mening. Forskning har vist at ungdommer som havner i grupper som dyrker rasistiske ideologier ofte er ungdom som først og fremst søker samhold. Dette bør samfunnet kunne gi dem på annet vis. Jeg ønsker derfor å rette en anmodning til alle, ikke bare politikere, om å se seg rundt i sine omgivelser og vise omtanke og medmenneskelighet til ungdommer som er på søken etter et holdepunkt i livet.Natten til 17. september i år ble det avfyrt skarpe skudd mot den jødiske synagogen i Oslo. Dette bekrefter holdninger som vi ikke kan akseptere i et demokratisk samfunn. La oss alle gå sammen om å sikre at «krystallnatten» ikke kan gjenta seg, og at vi setter kampen mot rasisme, hat og intoleranse på agendaen på alle nivåer. Justisminister Knut Storberget