• ANGREP: I heia ved Glittre, tvers ovefor Jernstøperiet, har beveren gått til angrep på et uskyldig pimpehus. FOTO: Lars Hoen

Bever angrep pumpehus

Et pumpehus, aldeles uten naboer og fullstendig usynlig for forbikjørende, det skulle da få stå i fred?