Evakuerer "Murgården" i Grimstad

”Murgården” i Grimstad er i så dårlig forfatning at kommunelegen i Grimstad ber beboere flytte ut av leilighetsbygget.