Buss traff elg

Haltet avgårde til skogs etter påkjørselen.