Mette Gundersen kaller budsjettforliket et gigantisk kulturløft, og viser til at det neste år skal brukes nesten seks millioner kroner mer på å drifte kultur enn rådmannen har foreslått:— Vi har også en stor investering. Vi starter ombygging av Café Generalen i Ravnedalen neste år. Ravnedalen skal nå bli et helårlig kulturpark, sier Gundersen. Ellers kommer dette:Alle tiendeklassinger skal få én bok av lokal forfatter i gave av Kristiansand kommune. Årlig kostnad 200.000 kroner.Kulturskolen skal bli billigere - cirka 107 kroner pr deltager i året. Dette koster en halv million.Kulturstyret får 400.000 ekstra å støtte festivaler for og 100.000 ekstra å støtte annet kulturarbeid for.Øygospel på Flekkerøy er inne på kommunebudsjettet med årlige tilskudd på 100.000 kroner.Bydelsbibliotekene på Flekkerøy og Hellemyr får fortsette driften, og det skal også neste høst igangsettes søndagsåpent hovedbiliotek i Kvadraturen.Flere kulturtiltak som får årlig støtte, skal nå få støtten indeksregulert.