670.746 besøkte Dyreparken

Det er 50.000 flere enn året før. Og det var også et rekordår.