Planlegger å kutte 40 lærerstillinger i Kristiansand

Rådmannen planlegger store kutt i Kristiansand-skolen neste år. Nesten 40 lærerstillinger kan forsvinne.