Strengere regler

EU krever nå at det innføres nye og strengere regler for kontroll av at kjøre— og hviletidsreglene etterleves, opplyser Kjell W. Strandvik i Lastebileierforbundet i Agder og Rogaland.