• MEKLING: Forhandlingsleder Arve Bakke i Fellesforbundet (i midten), Oskar Rønbeck i Byggenæringens Landsforening ( til høyre) og meklingsmann Geir Engebretsen etter at partene i byggenæringsstreiken gjenopptok meklingen mandag kveld.FOTO: SCANPIX

Venter rask slutt på streiken

Det kan gå mot en rask slutt på byggestreiken, etter at partene i konflikten selv ba riksmeklingsmannen gjenoppta arbeidet.