S.M.N.E 10.000S.H 2.000Ole Emil 7 år 505Barn i Søgne 524,50Halse ungdomslag 500E.G 100Anonym 200S.E 200Kontant 200H.A 200Å.A.M.N 500S.Aa 1.000T.E.L 2.000Ansatte K-bank kundesenter 2.300AlfaBeta 5.000Sentrum legesenter 5.000Barnelegene på ASA 8.000Kontanter 10.000K.B 1.000K.N 1.000A og A 2.000A.D 2.000Anonym 1.900I.S 1.0007 søstre 700Anonym 1.000Anonym 100H.K.H 100J.M 100Ø.K 200W.S 200K.G 200O.W.B 300R.J.Ø 400Kontanter 400Anonym 500Anonym 500I.N 300A.M.K 300Anonym 200Kontant 300G.B 300L.H 500Anonym 500Anonym 500A.S 500A.J 1.000L.C.H 1.000E og L D.B 1.000C.J. Aa 500S.S 500G.M 500B.H 500J.V 500S.Y 500T.A 500T og E.B 1.000Kontant 1000J.G Rypestøl AS 5.000Samlegiro 23.300