EVJE: I forbindelse med bygging av Fennefoss kraftverk på Evje falt en dumper, altså en anleggsmaskin, ned i avløpskanalen. Avløpskanalen er en ca. 10 meter dyp kanal hvor vannet skal ledes ut i elva igjen etter å ha passert igjennom kraftstasjonen. Det oppsto kun materielle skader og ingen mennesker kom fysisk til skade, melder Agder Energi i en pressemelding.

Hendelsen skjedde tirsdag 16. november og dumperen var førerløs da uhellet skjedde. Hovedfokus frem til nå har vært å ta vare på de involverte og sikring av stedet.

- Dette var en alvorlig hendelse, og vi har satt i gang en nøye granskning av hendelsesforløpet sammen med entreprenøren. Det er viktig for oss å finne ut hvorfor dette skjedde, og hva som kan gjøres for å unngå lignende hendelser i fremtiden, sier Sverre Eikeland, divisjonsdirektør Operatøren i Energi Vannkraft.

Dumperen er nå fraktet til verksted for tekniske undersøkelser. Hendelsesforløpet og rutiner i forbindelse med bruk og parkering av anleggsmaskiner på området er gjennomgått, men det er for tidlig å si noe om årsaken til hendelsen.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med Eikeland med spørsmål om ivaretakelsen av involverte, samt spørsmål om hendelsesforløpet.

– Når har det jo gått litt tid, og vi så det som nødvendig å informere. Men det tar nok enda litt tid før vi får avklart en del ting. Derfor ønsker vi ikke å si noe mer om underliggende årsaker ennå, sier han.

- Vi er veldig glade for at det kun ble materielle skader, og vi samarbeider nå med Agder Energi Vannkraft for å finne årsaken til at dette skjedde. Det er viktig for at vi skal kunne sette i verk tiltak for at ikke dette skal kunne gjenta seg, sier Eirik Spilling i TT Anlegg i pressemeldingen.

Agder Energi Vannkraft er byggherre for Fennefoss kraftverk, mens TT Anlegg er hovedentreprenør. Dumperen tilhører TT Anlegg.

Både Agder Energi Vannkraft og TT Anlegg har høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet i virksomheten sin. Det legges stor vekt på å forebygge risiko og gjøre alle bevisst på å jobbe tryggest mulig, både på anleggsområder og i øvrig virksomhet, skriver selskapet.

Arbeidstilsynet er varslet om hendelsen og vil bli holdt videre orientert. Agder Energi Vannkraft vil også dele relevante erfaringer fra hendelsen med bransje og myndigheter. Kunnskapsdeling er viktig for å bidra til å forebygge lignende hendelser i fremtiden.