• 28. mars får Ikea Sørlandet omsider en nabo, eller mange naboer: Foran står avdelingslederne Maja Hystad, Tor André Egeland og Atle Lossius. Bak fra venstre Martin Odland, Kristin Hestvåg, Terje Pedersen, Andreas Sollie, Ole Lien, Lars Eirik Landmo, Øystein Viksnes Bakken, Stian Emanuelsen og driftssjef Thomas Karlsen. FOTO: Vegard Damsgaard

Over 800 ville jobbe på det nye varehuset

Med 830 søkere var nåløyet særdeles trangt da 24 stillinger skulle besettes ved Obs Bygg, som åpner ved siden av Ikea Sørlandet om et par måneder.